Udržitelná doprava

Udržitelná doprava je takový způsob dopravy, který je šetrný k životnímu prostředí. Víceméně se jedná o alternativu k individuálnímu užívání automobilu. Udržitelná dopravní politika se řadí mezi prioritní zájmy Evropské Unie.

PŘÍKLADY UDRŽITELNÉ DOPRAVY

 • chůze
 • jízda na kole
 • veřejná doprava
 • spolujízda
 • carsharing - sdílení automobilu několika lidmi
 • elektromobily
 • elektrokola
 • bikesharing

Doprava je jedním z hlavních činitelů, který snižuje kvalitu životního prostředí. Mezi nejvýznamnější negativní dopady patří vypouštění škodlivých látek do ovzduší, hluk (nejsilnější zdroj hluku v České republice pochází podle studie Ministerstva zdravotnictví právě ze silniční dopravy), vibrace a zábor ploch. Doprava je zároveň velmi náročná na spotřebu energetických surovin.

V minulém století došlo k enormnímu rozvoji dopravy, přičemž vzrostlo využívání zejména silniční dopravy. V dnešní době je na světě již přes miliardu osobních a nákladních vozidel a autobusů, tento počet by se měl do roku 2020 ještě zdvojnásobit. Takové množství automobilů vyvolává potíže zejména ve větších městech, kde se tvoří mohutné dopravní zácpy a řidiči jsou pak nuceni trávit spoustu času v kolonách. Motory těchto vozidel většinou běží bez ustání, a tak si jistě umíte domyslet, jak devastující účinky má takové chování na okolní ovzduší.

Většina lidí si uvědomuje potřebu omezení automobilové dopravy. Jen malá část z nich však toto omezení vztahuje i na svá vlastní vozidla.   

Chůze

Pěší doprava je přirozenou součástí života člověka. V prvopočátcích lidské civilizace patřila k jedinému způsobu přepravy.  Pěší doprava je nejvíce šetrná k životnímu prostředí, na druhé straně však je neefektivní na delší vzdálenosti, neboť rychlost chodce se pohybuje okolo 4-5 km/h. Stejně tak je pěší doprava nepoužitelná pro přepravu většího nákladu.

Jak prospívá chůze našemu zdraví?                   

 • zlepšuje kondici a celkovou fyzickou zdatnost
 • posiluje srdeční a oběhovou činnost, snižuje krevní tlak, čímž snižuje riziko srdečních a cévních onemocnění
 • snižuje hodnoty krevních tuků a spaluje tělesný tuk, což pomáhá udržovat /snižovat váhu a cholesterol
 • posiluje kosti a klouby, zpomaluje osteoporózu
 • udržuje produkci hormonů, které brání úbytku svalové hmoty
 • zvyšuje produkci a uvolňování endorfinů z mozku. Ty snižují stress, úzkost, depresi
 • zlepšuje pružnost a ohebnost, okysličování těla, paměť, ...

Jízda na kole

Jízda na kole je dalším způsobem ekologické dopravy, který má zároveň, jako tělesná aktivita, pozitivní zdravotní dopad na lidský organismus. V České republice je cyklistika jeden z nejpopulárnějších rekreačních sportů pro volný čas.

Kolo jako dopravní prostředek však pravidelně mnoho lidí nevyužívá. Podle poslední studie Eurobarametru (z roku 2013) jezdí každý den na kole pouze 7 % Čechů, 21% pak několikrát do týdne.

Podpora cyklistiky jako způsobu dopravy hýbe v posledních letech celou Evropskou Unií. V Německu například se v současné době rozvíjí cyklodoprava i jako prostředek pro přepravu zboží ve větších městech. Speciálně vyvinuté a upravené bicykly uvezou bez problémů 100 kg, začínají se ale rozšiřovat i kola s většími přídavnými vozíky, které dokážou přepravit i zboží kolem 400 kilogramů! (pro zájemce bližší informace na http://lastenrad.vcd.org/startseite/).  

Absolutní většinu dopravy zboží po městech zajišťují automobily, přestože se jedná především o relativně lehké a skladné zásilky, pro které je neefektivní využívat auta. Rostou jak náklady a negativní vliv na životní prostředí, tak často i celková doba přepravy. Další informace o kole a cyklistice naleznete v sekci Cykloporadna.

Veřejná doprava - vlaky, autobusy, tramvaje, metro

V České republice je veřejná doprava hojně využívána. V Evropské Unii se podle posledního výzkumu Eurobarametru (z roku 2013) řadíme na druhé místo hned za Maďarsko se svými 27% obyvatel, kteří jezdí veřejnou dopravou denně.

výhody užívání MHD:

 • relativně nízká míra znečištění životního prostředí a hluku
 • 2,5 krát menší energetická náročnost než u individuální dopravy
 • méně prostorově náročná
 • dostupnost (i pro sociálně slabší, kteří si nemohou dovolit koupit a provozovat automobil, starší lidé, děti, ...
 • bezpečnější z hlediska dopravní nehodovosti

nevýhody užívání MHD:

 • pomalá rychlost (staví na každé zastávce)
 • zdržení MHD auty (řešení: jízdní pruhy vymezené pro MHD oddělené tramvajové pásy)
 • v méně osídlených oblastech dochází k nedostatečnému  zajištění dopravní obslužnosti nebo naopak k plýtvání, kdy spoje jezdí prázdné či poloprázdné  (řešení: zavedení menších vozidel-mikrobusů)
 • nedostatek pohodlí, ztráta soukromí
 • v poslední době zde hraje roli i strach z terorismu cíleného na dopravní prostředky s vysokou koncentrací lidí

 Další informace o pražské dopravě naleznete v sekci Informační kancelář MHD

Spolujízda

Jedná se v podstatě o zpoplatněný autostop předem domluvený přes internet. Na webových stránkách zasvěcených spolujízdě zadá řidič nabídku cesty, její datum, čas a poplatek, za který daného zájemce sveze a podělí se tak s ním o náklady na palivo.  Do systému lze vkládat i poptávky jízd a řidiči si pak mohou svého spolujezdce vyhledat sami. Z důvodu bezpečnosti není služba anonymní. Řidič i spolujezdec se musí zaregistrovat a zadat své jméno a příjmení, e-mail, telefon a další informace.

Carsharing = sdílení automobilů

Zatímco spolujízda u nás již několikátým rokem nabývá na popularitě, carsharing se v České republice teprve rozjíždí.

Podle definice Wikipedie carsharing znamená: „sdílení automobilů více lidmi, kterým by se kvůli malé frekvenci využívání nevyplatilo vlastnit a provozovat automobil sami. Může být provozován jak formou oficiálního či neoficiálního sdružování lidí, kteří pak jsou spoluvlastníky automobilů, tak formou podnikatelskou, tedy službami veřejných půjčoven automobilů.“

V podstatě jde o to, že tato služba nabízí několik stabilních parkovacích míst, kde si můžete automobil vyzvednout a po jeho použití zase vrá !@#$%^&*. Platíte pouze dobu, kterou jste skutečně strávili za volantem a kilometry, které jste ujeli. V autopůjčovně vám oproti tomu účtují minimálně jeden celý den, tedy 24 hodin, přestože automobil využijete třeba jen hodin několik.

V praxi to vypadá tak, že se zaregistrujete u provozovatele a ten Vám následně zašle elektronickou kartu. Tou pak lze otevřít jakýkoliv vůz provozovatele. V případě potřeby si na mapě vyhlédnete dostupné vozidlo, které si zarezervujete na potřebnou dobu. Auto si pak v daný čas na vámi vybraném místě vyzvednete a po uplynutí doby rezervace zase vrátíte na to stejné místo zpět.

Služba bývá zpoplatněná registračním poplatkem či měsíčním poplatkem a dále se platí sazba za ujetý kilometr a dobu (podle druhu vozidla), po kterou jste automobil využívali.

Carsharing se vyplatí lidem, kteří najezdí ročně méně než 10 tis. km.

Elektromobily

„Elektromobil je automobil na elektrický pohon. Je poháněn elektromotorem a jako zdroj energie využívá obvykle akumulátor, který musí být před jízdou nabit a hlavně na jeho kapacitě závisí dojezdová vzdálenost elektromobilu.“                           Wikipedie

Výhody

 • absence hluku, vibrací a prachu
 • částečné zpětné dobíjení akumulátoru (např. při jízdě z kopce, při  brzdění anebo v městském provozu)
 • zjednodušení vozidla (elektromotory obsahují méně součástek a jsou jednodušší pro ovládání)
 • výhodnější povinné ručení
 • podnikatelé jsou osvobozeni od silniční daně

Nevýhody

 • kratší dojezdová vzdálenost, ta je závislá na typu baterie a jejích
 • vysoká pořizovací cena, levnější variantou je přestavba automobilu se spalovacím motorem na elektromobil. Firmy, které přestavbu v ČR nabízejí, naleznete zde.
 • nedostatek dobíjecích míst (zatím)
 • délka nabíjení

Elektrokola

Elektrické kolo je jízdní kolo s elektrickým pohonem. Všechnu práci za vás ale motor neudělá, pořád jste na kole a musíte šlapat. Jakmile přestanete šlapat, nebo začnete brzdit, motor se vypne. Vypne se také, pokud překročíte rychlost 25 km/h, a to z důvodu bezpečnosti. Tuto rychlost pak můžete překonat (např. z kopce), už ale pouze s využitím vlastních sil.

Elektrokolo vám zjednoduší práci, což oceníte zejména při cestě do kopce nebo v městském provozu.

Na elektrokolo se vztahuje zákon podobně jako na tradiční jízdní kola. Na elektrokolo není potřeba řidičský průkaz a stejně jako na obyčejném jízdním kole platí povinnost nošení helmy do 18 let věku. Můžete s ním jezdit po cyklostezkách i po silnici, pokud je vybaveno povinným příslušenstvím (světla, zvonek, odrazky). Dojezdová vzdálenost je závislá na typu baterie. Nicméně pokud se vám baterie vybije, pořád se ještě můžete opřít do pedálů a do cíle se dostat vlastními silami  J

Náklady na 1 km jsou přibližně 0,04 Kč. Vzhledem k tomu, že jde v podstatě o klasické kolo, pouze vybavené přídavným elektromotorem a baterií, lze jej přepravovat ve vlaku, cyklobusu, nebo v městské hromadné dopravě. 

Nevýhodou elektrokola je jeho cena, větší hmotnost a nutná péče o dobíjení baterie.

 

Bikesharing = sdílení kol

 

 

Naposledy editováno: 03.11.2014

 

 

„Dočasně vítězí ten druh dopravy, pro který je z různých důvodů dopravní prostor lépe uzpůsoben, druh v daném prostoru početnější anebo lépe vyzbrojený.“

Prahou na kole bez úrazu, 2012

 

 

Motto http://www.chodcisobe.cz

„Chůze je to první, po čem touží malé dítě, a to poslední, čeho se chce vzdát starý člověk. Chůze je cvičení, ke kterému nepotřebujeme posilovnu. Je to léčba bez léků, regulace tělesné hmotnosti bez diety a kosmetika, pro kterou nemusíme do drogerie. Je to uklidňující prostředek bez pilulek, terapie bez psychologa a dovolená, která nestojí ani korunu. Chůze navíc neznečišťuje životní prostředí, má malou spotřebu přírodních zdrojů a je velmi účelná. Chůze je pohodlná, nevyžaduje žádné speciální vybavení, je seberegulační a ze své podstaty bezpečná. Chůze je stejně přirozená jako dýchání.“

John Butcher, zakladatel sdružení Walk21, 1999

 

„V Kodani nejsou „cyklisté“. Prostě jsou to obyvatelé Kodaně, kteří se dopravují na tak obyčejné věci, jako je kolo.“

Niels Tørsløv, specialista plánování dopravy, Kodaň

 

 „Počet potenciálních cyklistů je velký. Jsou-li totiž pro cyklistiku zajištěny alespoň minimální příznivé podmínky, jezdí na kole rád téměř každý.“

Cycling: the way ahead for towns and cities?

© European Communities, 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolujízda v ČR

www.jizdomat.cz,

www.autostop.cz

www.spolujizda.cz

www.jeduzakorunu.cz

www.waybook.cz

Carsharing v ČR

http://www.autonapul.org

http://www.car4way.cz/

http://www.ajo.cz/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy

http://www.elektromobily-os.cz/

http://elektrickevozy.cz/

http://www.asep.cz/

Mapy dobíjecích stanic

http://www.elektromobily.org/

http://www.firmy.cz/

http://www.elektromobilita.cz/

 

 

 

 

 

http://ekolo.cz/vyhody-elektrokol

http://www.akumo.cz/jak-vybrat-elektrokolo

http://www.hybrid.cz/clanky/elektrokola-dojezd-hmotnost-vykon-jine-medialni-fikce

http://nedrise.cz/content/2-legal-notice

http://ekolo.cz/elektrokolo-jako-dopravni-prostredek-z-pohledu-zakona

http://elektrokola-elektroskutry.cz/

 

 

http://www.rekola.cz/

https://www.facebook.com/RekolaCZ

 

 

© Praha 9

Zdravá devítka 2014

Technicky zajišťuje Ajtíci