Pro školy

V poslední době stoupá počet rodičů, kteří vozí své děti do školy autem, a to i přesto, že se jedná o větší děti, které bydlí relativně blízko školy. Nejčastěji uváděným důvodem je úspora času a bezpečnost. Takové chování rodičů vede k negativnímu dopadu na životní prostředí, vznikají tím komplikované dopravní situace před školou, dochází k omezení přirozeného pohybu dětí a jejich samostatnosti.

Potřeba pohybu u dětí je přirozené vysoká a jakékoliv omezení této potřeby rovná se u dětí velkému psychickému zatížení. To pak ovlivňuje jejich schopnost učit se a vnímat nové poznatky. Jak ukazují poslední výzkumy, děti, které chodí ráno do školy pěšky, jsou lépe připraveni soustředit se na učení, než děti, které přivezou rodiče do školy autem.

Rodiče však nenechají své děti dopravovat se do školy samotné, ať už pěšky, na kole, nebo jiným dopravním prostředkem, pokud si budou myslet, že je to pro ně nebezpečné. Bezpečnou cestu do školy může podpořit přítomnost městských strážníků na přechodech v blízkosti školy, přizpůsobení dopravní infrastruktury v okolí škol (snížená nejvyšší povolená rychlost, retardéry, zvýrazněné přechody), ale zejména také informovanost dětí o tom, jak se správně pohybovat v silničním provozu. Dopravní výchova je zařazena do rámcového vzdělávacího programu základních škol od školního roku 2013/2014 jako součást jiných předmětů (např. přírodovědy, občanské výchovy, výchovy ke zdraví). Škola by však měla dětem zprostředkovat informace nejen o bezpečnosti silničního provozu, ale také o vlivu užívání jednotlivých dopravních prostředků na životní prostředí a zdraví jednotlivce.

Škola může pomocí různých projektů motivovat děti k tomu, aby přemýšlely o smyslu udržitelné dopravy a v lepším případě, aby se do školy dopravovaly vlastními silami. Příklady takových projektů, do kterých se zapojily školy nejen po celé Evropě, ale i jinde ve světě nebo způsoby, jak tyto školy podpořily myšlenku udržitelné dopravy, jsou popsány níže.


1. vybavení škol, zajištění podmínek nebo tvorba opatření, která  podporují udržitelnou dopravu.

 • zřízení úschovny či bezpečných parkovacích zařízení pro kola (těžko chtít po dětech, aby jezdily do školy na kole, když si svá kola nemají kde bezpečně zaparkovat, uschovat), tato zařízení by měla být jednoduše použitelná i pro mladší děti, dobře dostupná a pokud možno zastřešená.
 • sprchy ve škole,
 • uzamykatelné skříňky ve škole, kde si mohou děti odložit některé věci, aby je nemusely každý den nosit do/ze školy,
 • omezení parkovacích míst auta před školou

2. školní plán mobility

Školní plán mobility je dokument, který slouží k tomu, aby se děti mohly co nejbezpečněji dopravit samy do školy. Na tvorbě a uskutečnění ŠPM se podílejí děti, rodiče, pedagogové, policie, zástupci úřadů, odborníků na dopravu,…

Součástí tvorby plánu mobility je

 • zakreslení mapy okolí školy s vyznačením nebezpečných míst, které identifikují samy děti, případně rodiče, pedagogové…
 • dotazník, který zjistí, jak děti běžně cestují do a ze školy a proč volí příslušný způsob dopravy, ...
 • stanovení cílů a opatření ke zlepšení situace v okolí školy
 • pravidelné vyhodnocování a aktualizace

Metodickou příručku k tvorbě školního plánu mobily a další informace naleznete na http://www.prazskematky.cz v  sekci Bezpečné cesty do školy


3. pěškobus, cyklobus  

Společná cesta dětí do školy za doprovodu dospělých osob dobrovolníků, většinou z řad rodičů. Podle počtu a bydliště dětí je navržena trasa a rozmístění zastávek. Je stanoven jízdní řád, dle kterého děti na jednotlivých zastávkách přistupují. Další informace v sekci Pěškobus.


4. dopravní výchova, trénink dětí na dopravním hřišti, výuka cyklistiky


5. odměna pro děti za to, že se do školy dopravily samy.

„We walk to school“ – Frankfurt, Německo

Projekt je zaměřen na omezení fenoménu “Mama-Taxi” při dopravě dětí do a ze školy. Děti jsou motivovány chodit pěšky tak, že za každou cestu do školy dostanou razítko do speciální kartičky, které říkají pěší pas. Když je jejich kartička zcela vyplněna razítky, dostanou děti odznáček. Projekt má i svého maskota – tučňáka, který chodí navštěvovat zúčastněné školy během různých školních akcí. Kampaň je podpořena rovněž různými propagačními předměty, jako jsou trička, láhve na pití a čepice.

Způsobů, jakým může škola děti k pěší dopravě do školy motivovat, je spousta. Například může děti odměňovat např. nějakými žetonky. Na konci školního roku pak může škola uspořádat akci s jakýmsi jarmarkem, kde budou tyto žetonky směnitelné za různé ceny, pochutiny, atd.

V zimě mohou být děti odměněny při příchodu např. horkou čokoládou.


6. škola vyhlásí den/týden/měsíc atd... bez aut, nebo na kole, pěšky... (walking day, cycling day, ...)

Tuto kampaň může škola podpořit výstavou, přednáškou, ukázkou, výtvarnou nebo literární soutěží např. na téma cesta do školy, cyklistickým výletem, cyklistickým závodem, nebo třeba jen zábavnou cyklistickou stezkou s plněním úkolů nebo s různými překážkami testujícími jejich obratnost. Během kampaně může škola vyhlásit soutěž např. mezi třídami, kdo nachodí/najezdí více kilometrů při cestě do/ze školy (k tomu je však zapotřebí krokoměr, příp. tachometr)


7. další inspiraci můžete najít zde

Děti si mohou zajímavě pomalovat helmy, reflexní vesty, ozdobit kola, trička, ...


8. škola se může zapojit do některého z právě probíhajících programů/projektů

Oblékáme hada Edu

Hra "Oblékáme hada Edu" motivuje děti ze základních škol a jejich rodiče, aby pro cesty do školy používali udržitelné způsoby dopravy (chůze, kolo, MHD...).

Hra "Oblékáme hada Edu" je česká verze úspěšné kampaně, která se šíří po celé Evropě a motivuje děti ze základních škol a jejich rodiče, aby pro cesty do školy používali udržitelné způsoby dopravy, jako je chůze, jízda na kole nebo veřejná doprava, případně spolujízda

Záštitu nad českou kampaní "Oblékáme hada Edu" převzal BESIP.

Bližší informace o projektu, kontakt a registrace:

http://www.trafficsnakegame.eu/czechrepublic/ - originální stránky kampaně

https://www.facebook.com/oblekamehadaedu - facebookové stránky kampaně


9. další zajímavé projekty pro informaci:

 • Nottingham Emmanuel School - Při stavbě této školy mysleli v rámci udržitelné dopravy na to, aby přístup ke škole byl snazší pro ty, co přijdou pěšky, nebo přijedou na kole. Škola ve spolupráci s vedením města a dalšími autoritami zodpovědnými za dopravu upravili a zkvalitnili cesty pro pěší a cyklisty vedoucí ke škole. Kruhový objezd na jedné z hlavních příjezdových cest byl upraven tak, že obsahuje dva pruhy pro cyklisty a pouze jeden pro automobily. Snížil se počet parkovacích míst před školou a namísto nich se zde nechala postavit zabezpečená úschovna pro kola, která slouží zároveň jako symbol důležitosti udržitelné dopravy. Rodiče, kteří vozí své děti do nebo ze školy autem, nesmí vjet v ranní a odpolední „školní špičce“ do areálu školy, musí své děti vysadit na jednom ze třech k tomu určených míst, která jsou ve vzdálenosti přibližně 800 metrů od školy. Odtud musí děti dojít pěšky.
 • v některých školách upravují rozvrhy tak, aby minimalizovaly množství učebnic a pomůcek, které si děti musí každý den nosit/vozit na kole.
 • v některých anglických školách, kde musí děti nosit předepsané uniformy, zohledňují, pokud dítě jezdí do školy na kole (mohou mít např. tenisky)
 • školy organizují carsharing pro rodiče svých dětí (mnohdy i několik blízkých škol dohromady) - rodiče vyplní údaje, které jsou následně zavedeny do centrální databáze. Ta pak podle zadaného bydliště vyhledává vhodné páry či skupinky. Další postup už je na rodičích samotných. 

 

 

 

 

Naposledy editováno: 03.11.2014

 

© Praha 9

Zdravá devítka 2014

Technicky zajišťuje Ajtíci