Co je PĚŠKOBUS?

 

Společná cesta dětí do školy nebo ze školy v doprovodu dospělé osoby (z řad rodičů, prarodičů, dalších příbuzných nebo i jiných eventuálních dobrovolníků ze sousedství). Je určen pro nejmenší školáky (většinou prvňáčky a druháčky), kteří ještě nejsou schopni dopravit se do školy sami.

Děti jsou organizování do menších skupin podle místa bydliště. Na základě počtu zájemců a místa jejich bydliště je vytvořen „jízdní řád“ a trasa, po které jdou děti společně s doprovodem do školy. Na této trase jsou vyznačeny zastávky, na nichž mohou jednotlivé děti „přistupovat“. 

Historie

Koncept PĚŠKOBUSU vznikl v Austrálii v roce 1992. V Evropě byl poprvé představen a zaveden ve Velké Británii v roce 1998, poté se šířil dále do Evropy a do Severní Amariky. V současné době provozuje PĚŠKOBUS nebo také CYKLOBUS (obdoba PĚŠKOBUSU, děti však cestují na kole) mnoho evropských škol ve Švýcarsku,Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku, Německu, ...

Cíle

  • snížit silniční provoz v okolí škol, zároveň se sníží i výskyt CO2
  • vést děti ke zdravému způsobu života, k aktivnímu pohybu
  • učit děti samostatnosti a nezávislosti na rodičích

Výhody pro rodiče

úspora času (rodiče nemusí každé ráno vodit své děti až ke škole) a peněz (za dopravení dětí do školy se nevybírají žádné poplatky)

Výhody pro děti

během společné cesty do školy tráví čas s kamarády, mají možnost poznat děti i z jiných tříd, učí se poznávat a orientovat se v okolí svého bydliště a bezpečně se v něm pohybovat

V Praze 9 zavádíme PĚŠKOBUS v základní škole Litvínovská 500.

Naposledy editováno: 03.11.2014

 

© Praha 9

Zdravá devítka 2014

Technicky zajišťuje Ajtíci