Informace pro rodiče

Jako rodič zodpovídáte za to, že Vaše dítě přijde do školy včas a v pořádku. Existuje několik možností, jak se dopravit do školy: pěšky, na kole, veřejnou dopravou anebo můžete jet autem. Samozřejmě je důležité vybrat si tu možnost, která nejlépe vyhovuje Vám a Vašemu dítěti. Vozit své dítě do školy autem však nemusí být vždy to nejlepší řešení.

Výzkumy ukazují, že děti, které chodí ráno do školy pěšky, jsou lépe připraveni vnímat a soustředit se na učení, než děti, které přivezou rodiče do školy autem. A vnímají to i samotní učitelé. Zdravý pohyb na čerstvém vzduchu nastartuje jejich organismus k tomu, aby snáze zvládl víceméně statický pobyt ve škole. Nehledě k tomu, že i krátká cesta do školy, ať už pěšky nebo na kole, může alespoň částečně nahradit odborníky doporučovanou denní dávku pohybu.

Čím více budete se svým dítětem chodit pěšky nebo jezdit na kole, koloběžce, na bruslích, zkrátka budete vlastními silami překonávat vzdálenosti, tím spíše si Vaše dítě navykne na aktivní způsob života, což bude mít pozitivní dopad na jeho zdravý život, ale také na životní prostředí, ve kterém žije. Samozřejmě pokud jde o větší vzdálenosti, je nezbytné použít nějaký dopravní prostředek. V dnešní době je zhola nemožné požadovat, aby se lidé jednoduše zřekli svého vozidla, je třeba se však zamyslet nad tím, zda někdy opravdu nevyužíváme své automobily nadbytečně.

„Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat - musíme je taky někdy nechat běžet“

Jean Paul

Když naučíme své děti správně se pohybovat a orientovat se v prostředí, ve kterém žijí, přispějeme tím k jejich samostatnosti a sebevědomí. Povzbuďte své děti a pomozte jim třeba naplánovat si cestu do školy, ke kamarádovi, na trénink, ...

Naučte své děti orientovat se v okolí svého bydliště. Ukažte jim mapu a naučte je porozumět jí. Můžete je také motivovat, aby si nakreslily vlastní mapu, například cestu do školy. Pomocí naší mapy si pak můžete společně zjistit, jak dlouho bude cesta přibližně trvat.

Naučte ho, jak najít spojení městské hromadné dopravy (Ropid, DPP, Idos, Mapy), jak číst jízdní řády městské hromadné dopravy, plánky metra. Své znalosti si pak může vykoušet v našich testech.

Vaše dítě nabude nových dovedností, sebevědomí a samostatnosti.
Neztratí se Vám tak snadno!

Naposledy editováno: 24.09.2014

 

© Praha 9

Zdravá devítka 2014

Technicky zajišťuje Ajtíci